Show simple item record

Các chính sách cải thiện an ninh lương thực cho lao động di cư ở Việt Nam

dc.contributor.authorNguyen, Thi Dien
dc.contributor.authorNguyen, Thi Minh Hanh
dc.contributor.authorNguyen, Thi Minh Khue
dc.contributor.authorEbata, Ayako
dc.coverage.spatialVietnamen
dc.date.accessioned2022-03-28T10:41:49Z
dc.date.available2022-03-28T10:41:49Z
dc.date.issued2022-03-28
dc.identifier.citationNguyen, T.D.; Nguyen T.M.H.; Nguyen, T.M.K. and Ebata, A. (2022) 'Policies to Improve Migrant Workers’ Food Security in Vietnam', IDS Policy Briefing 192, Brighton: Institute of Development Studies, DOI: 10.19088/IDS.2022.019en
dc.identifier.citation
dc.identifier.citationNguyễn, T.D.; Nguyễn, T.M.H.; Nguyễn, T.M.K. và Ebata, A. (2022) 'Các chính sách cải thiện an ninh lương thực cho lao động di cư ở Việt Nam', IDS Policy Briefing 194, Brighton: Institute of Development Studies, DOI: 10.19088/IDS.2022.025vi
dc.identifier.urihttps://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/17251
dc.description.abstractMigrant workers in Vietnam make up 7.3 per cent of the population. Despite rapid economic growth, they suffer from precarious working conditions and food insecurity, which Covid-19 control measures have exacerbated. Urgent action is needed to improve migrant workers’ access to nutritious food during crises and increase resilience to future economic shocks through: (1) short-term responses that provide nutritious food; (2) improving living conditions through effective enforcement of existing policies; (3) expanding coverage of the government social safety net; and (4) progressive reform of labour law to reduce their vulnerability to job loss and increase their bargaining power.en
dc.description.abstractMặc dù kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, lao động di cư ở Việt Nam, chiếm 7,3% số lao động nước ta, đang làm việc trong điều kiện bấp bênh và an ninh lương thực không đảm bảo, nay càng gặp khó khăn do các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid. Do vậy, cần có biện pháp cấp bách nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng của người lao động di cư trong thời kỳ khủng hoảng và tăng khả năng chống chịu của họ đối với các cú sốc kinh tế trong tương lai, bằng cách: 1) các đối sách ngắn hạn nên quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng; 2) cải thiện môi trường thực phẩm thông qua việc thực thi hiệu quả các chính sách hiện hành; 3) mở rộng phạm vi bao phủ của mạng lưới an sinh xã hội do Chính phủ cung cấp; và 4) cải cách pháp luật lao động để giảm tính dễ bị tổn thương của người lao động và tăng vị thế của họ trong quan hệ lao động.vi
dc.description.sponsorshipForeign, Commonwealth & Development Officeen
dc.language.isoenen
dc.publisherInstitute of Development Studiesen
dc.relation.ispartofseriesIDS Policy Briefing;192
dc.rightsThis is an Open Access article distributed for non-commercial purposes under the terms of the Open Government Licence 3.0, which permits use, copying, publication, distribution and adaptation, provided the original authors and source are credited and the work is not used for commercial purposes.en
dc.rights.urihttps://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/en
dc.subjectMigrationen
dc.subjectNutritionen
dc.subjectWork and Labouren
dc.titlePolicies to Improve Migrant Workers’ Food Security in Vietnamen
dc.titleCác chính sách cải thiện an ninh lương thực cho lao động di cư ở Việt Namvi
dc.typeIDS Policy Briefingen
dc.rights.holder© Institute of Development Studies 2022. © Crown Copyright 2022.en
dc.identifier.teamKnowledge Servicesen
dc.identifier.doi10.19088/IDS.2022.019
dc.identifier.doi10.19088/IDS.2022.025
dcterms.dateAccepted2022-03-28
rioxxterms.funderDefault funderen
rioxxterms.identifier.projectDefault projecten
rioxxterms.versionVoRen
rioxxterms.versionofrecord10.19088/IDS.2022.019en
rioxxterms.funder.project9ce4e4dc-26e9-4d78-96e9-15e4dcac0642en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record